1. 1. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 14.10.1968. – 25.10.1968.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb
  Likovni postav: Boris Dogan
  Nagrade: Biserka Baretić (Nagrada SKOJ-a), Nives Kavurić-Kurtović (Nagrada SKOJ-a), Ismar Mujezinović
  2. nagrada Salona: Tomislav Hruškovac, Nikola Koydl, Miša Pengov, Mile Skračić, Zdravko Tišljar, Marija Ujević

 2. 2. salon Mladih

  Vrijeme održavanja: 11.10.1969. – 26.10.1969.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb
  Likovni postav: Vasilije Jordan
  Nagrade: Dragica Cvek-Jordan i Nagrada SKOJ-a, Ivo Friščić, Petar Jakelić (Nagrada SKOJ-a), Eugen Kokot, Nikola Koydl (Nagrada SKOJ-a), Ante Kuduz, Mladen Macolić, Miroslav Šutej (Nagrada SKOJ-a), Ratko Janjić

 3. 3. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 15.10.1970. – 26.10.1970.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb
  Likovni postav: Branko Bunić, Stjepan Gračan, Ratko Janjić, Miro Vuco
  Nagrade: Josip Bukal (Nagrada SKOJ-a), Nataša Cetinić (Nagrada SKOJ-a), Ante Kuduz (Nagrada SKOJ-a), Vinko Fišter (Nagrada SKOJ-a), Stjepan Gračan (Nagrada SKOJ-a), Vlado Jakelić (Nagrada SKOJ-a), Ratko Janjić (Nagrada SKOJ-a), Zlatko Kauzlarić Atač (Nagrada SKOJ-a), Ivan Kuduz (Nagrada SKOJ-a), Rudolf Labaš (Nagrada SKOJ-a), Mladen Macolić (Nagrada SKOJ-a), Josip Škerlj (Nagrada SKOJ-a), Nebojša Uglješić (Nagrada SKOJ-a), Ana Žalac-Feiner (Nagrada SKOJ-a), Miro Vuco (Nagrada SKOJ-a)

 4. 4. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 15.10.1971. – 30.10.1971.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb
  Likovni postav: Stjepan Gračan, Jagoda Kaloper, Srećko Planinić
  Nagrade: Ivo Friščić (Nagrada SKOJ-a), Ivan Kuduz (Nagrada SKOJ-a), Rudolf Labaš, Miro Vuco (Nagrada SKOJ-a)

 5. 5. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 15.12.1972. – 28.12.1972.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb
  Likovni postav: Renata Chalupa, Eugen Kokot, Ratko Petrić.
  Nagrade: Josip Bukal, Renata Chalupa, Stjepan Gračan, Petar Jakelić, Vlado Jakelić, Rudolf Labaš, Ratko Petrić, Dubravka Babić

 6. 6. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 6.10.1973. – 22.10.1973.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb
  Nagrade: Boris Bućan, Zlatko Keser, Rudolf Labaš, Ratko Petrić, Miro Vuco

 7. 7. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 28.11.1974. – 15.12.1974.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb
  Likovni postav: Ratko Janjić, Ratko Petrić
  Nagrade: Jadranka Fatur, Dubravko Gjivan (Prva nagrada), Rudolf Labaš, Nenad Opačić, Emil Robert Tanay, Ljubomir Stahov, Dubravka Babić

 8. 8. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 2.10.1976. – 19.10.1976.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb
  Likovni postav: Stanko Špoljarić, Robert Emil Tanay
  Nagrade: Zlatko Keser, Marijana Muljević, Ante Rašić

 9. 9. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 24.11.1977. – 11.12.1977.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb
  Likovni postav: Stanko Špoljarić, Boris Švaljek
  Nagrade: Dalibor Jelavić, Dora Kovačević, Boris Švaljek, Zlatan Vrkljan

 10. 10. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 22.12.1978. – 10.1.1979.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb
  Likovni postav: Boris Švaljek, Ivana Stančić, Branimir Cilić
  Nagrade: Kuzma Kovačić, Edita Schubert, Damir Sokić

 11. 11. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 15.11.1979. – 5.12.1979.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb
  Likovni postav: Nenad Fabijanić, Stanko Špoljarić
  Nagrade: Giulio Brajuha, Dubravko Gjivan, Vladimir Gudac, Dražen Juračić

 12. 12. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 20.10.-3.11.1980.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb
  Nagrade: Zvjezdana Fio, Edita Schubert

 13. 13. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 8.12.1981. – 28.12.1981.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb, Galerija Karas, Galerija PM
  Likovni postav: Peruško Bogdanić
  „Tekstovi - parole, izjave, citati“, predgovor Antun Maračić
  „Nova slika“, predgovor Zvonko Maković
  „Antimuzej Vladimira Dodiga Trokuta“
  „Animacija Pina Ivančića"
  Tri ravnopravne nagrade: Edita Schubert, Društvo distrofičara Hrvatske. Marcela Munger, Igor Rončević, Damir Sokić

 14. 14. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 02.12.1982. - 16.12.1982.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb i Galerija PM
  Likovni postav: Peruško Bogdanić
  Nagrade: Peruško Bogdanić, Slavomir Drinković, Anja Ševčik

 15. 15. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 8.11.1983. - 1.12. 1983.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb; Galerija Karas, Zagreb i Galerija PM, Zagreb
  Likovni postav (Koncepcije): Mladen Lučić, Antun Maračić, Branka Hlevnjak, Želimir Koščević
  Nagrade: Nina Ivančić, Kuzma Kovačić, Damir Sokić

 16. 16. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 22.1.1985. – 10.2.1985.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb, Galerija Karas
  „Situacija – slikarstvo, kolaž, crtež, grafika, fotografija, film, instalacija, skulptura“
  Izložbe prema autorskim koncepcijama:
  "Otvoreno eklektični" autora Željka Kipkea
  "Grafičko oblikovanje u novinstvu mladih" autora Branke Hlevnjak, Vedrane Kršinić i Maline Zuccon-Martić
  izložba „In Memoriam“ s izborom radova Dubravka Gjivana
  Nagrade: Dalibor Jelavić, Željko Kipke, Ante Rašić

 17. 17. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 9.1.1986. – 30.1.1986.
  Mjesto održavanja: Galerija Karas, Galerija proširenih medija, Umjetnički paviljon, Salon galerije Karas
  Likovni postav (Situacija: slikarstvo, crtež, grafika, fotografija, dizajn, scenografija, kiparstvo, arhitektura, performans):
  Izložbe prema autorskim koncepcijama:
  "Instalacije" autora Željka Jermana
  "Zagrebački arhitekti između dva rata: pesimizmu usprkos" autora Krešimira Rogine
  "Poruke: poruke: slika i riječ na odjeći mladih" autora Vedrane Kršinić, Maje Povrzanović i Hrvoja Žučka
  Nagrade: Dušan Jurić, Dora Kovačević, Mirna Krešić, Marijan Molnar, Mirjana Vukadin

 18. 18. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 20.1.1987. – 5.2.1987.
  Mjesto održavanja: Moderna galerija, Galerija Karas
  Likovni postav: Darko Schneider i Gjuro Vandjura
  Nagrade za slikarstvao: Helena Klakočar, i Bane Milenković
  Nagrade za kiparstvo: Mladen Mikulin
  Nagrada za arhitekturu: Grupa „5xA“ i Vinko Penezić te Krešimira Rogina
  Posebno priznanje za arhitekturu: grupa autora „Kulturna solidarnost Gračani“
  Nagrade za fotografiju: Milisav Vesović

 19. 19. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 23.12.1987. – 17.1.1988.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Zagreb
  Likovni postav: Zvonko Maković, Krešimir Rogina, Milisav Vesović
  Nagrade: Nella Barišić, Branko Lepen
  Ante Nikša Bilić, Sanja Plavljenić i Gordan Širola (3. nagrada na Natječaju „Provizorna metamorfoza Umjetničkog paviljona u prostor za održavanje 20. salona mladih“ 19. salona mladih)
  Hrvoje Kovačević (2. nagrada na Natječaju „Provizorna metamorfoza Umjetničkog paviljona u prostor za održavanje 20. salona mladih“ „Provizorna metamorfoza Umjetničkog paviljona u prostor za održavanje 20. salona mladih“ 19. salona mladih)
  Damir Novoselec (1. nagrada na Natječaju „Provizorna metamorfoza Umjetničkog paviljona u prostor za održavanje 20. salona mladih“ 19. salona mladih)
  Priznanja na Natječaju: Ivica Mucko, Sonja Vuković, Alan Oslaković, Igor Rogulj, Zoran Šuša

 20. 20. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 10.10.1988. – 26.10.1988.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Muzej revolucije naroda Hrvatske, Kulturno informativni centar Zagreb, Omladinski kulturni centar, Galerije HDLUZ-a
  Likovni postav: Lovro Artuković, Kruno Kamenov, Feđa Vukić
  Retrospektiva 1968 – 1988. -nagrađeni umjetnici
  Situacija 88
  "Geometrije osamdesetih - izraz ili izlaz", autora Krešimira Purgara
  "Kontinuitet avangardne mode u Zagrebu", autorice Sanja Muzaferija i Gordana Brzović
  "Stari mačak i sinovi – proboj jugoslavenskog stripa u Europu ", autora Veljka Krulčića
  Natječaj za javnu skulpturu;
  Natječaj "Djelo za javnu jugoslavensku ličnost"
  Izložbe gostujućih umjetnika:
  "Gosti: ovdje" iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije
  "Gosti: ondje" iz Austrije, Italije, Španjolske
  Izvan kalendarskog okvira: Ivan Lesiak
  Nagrade: Branko Lepen, Svjetlan Junaković
  Nagrada 7. sekretara SKOJ-a za likovnu umjetnost: Lovro Artuković i Zlatko Jurić
  Prva nagrada za javnu skulpturu: Darwin Butković, a Tomislav Vončina (pohvala)
  Natječaj za javnu ličnost: Ivan Mucko

 21. 21. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 10.10.1989. – 28.10.1989.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Galerija Karas, Muzej revolucije naroda Hrvatske, Kulturno informativni centar Zagreb
  Likovni postav: Igor Krpan i Igor Maroević
  Nagrade: Nagrada 7. sekretara SKOJ-a za likovnu umjetnost: Bane Milenković te Ivan Mucko i Damir Novoselec
  Otkupna nagrada Student servisa:
  Otkupna nagrada NSB-a:Sonja Vuk
  Nagrada Dubravko Gjivan:
  Stimulacija USIZ-a kulture grada Zagreba:

 22. 22. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 10.10.1990. – 28.10.1990.
  Mjesto održavanja: Umjetnički paviljon, Galerija Karas
  Autorske koncepcije:
  "O zajedničkom u prirodnom": Sanja Backrach, Mario Krištofić, Sandra Križić-Roban, Nenad Roban
  "Vice versa suvremenog crteža", Berislav Valušek.
  "Fotografija - etapa umjetnikova promišljanja", Andreja Der-Hazarijan.
  "Povratak pripovjedačkom stripu ili pojava četvrte generacije", Veljko Krulčić.
  "Odlazak u budućnost", Hrvoje Božičević.
  Gost salona: Josip Vaništa
  Gosti iz Beograda, Vojvodine, Slovenije i BIH
  Nagrade: Svjetlan Junaković
  Nagrada Dubravko Gjivan:
  Otkupna nagrada Student servisa:
  Otkupna nagrada NSK:

 23. 23. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 28.11.1992. – 13.12.1992.
  Mjesto održavanja: Gliptoteka HAZU, Galerija Karas
  Likovni postav (Situacija): Janka Vukmir
  Autorska koncepcija - Projekt Ego Eeast: Aleksandar Ilić, Željko Božičević, Ivica Franić, Ivana Keser i Davor Pavelić
  Nagrade: Andrej Rehak

 24. 24. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 9.9.1996. – 5.10.1996.
  Mjesto održavanja: Dom hrvatskih likovnih umjetnika
  Likovni postav:
  "Situacija" (dvije sekcije: Arhitektura i dizajn te Sekcija ostalih likovnih, vizualnih i izvedbenih disciplina : Mario Beusan Autor koncepta izložbe „Ironija i cinizam Ivica Malčić
  Nagrade:
  Grand Prix (sponzor Marijan Kolesar):
  Tri ravnopravne nagrade: Dražen Grubišić, Tomislav Buntak
  Posebna nagrada (Izložba u Galeriji Matice Hrvatske):
  Nagrada za arhitekturu (Skupna izložba u Muzeju arhitekture HAZU):
  Nagrada za dizajn (Skupna izložba u galeriji sv. Ivan Zelina:
  Nagrada publike:

 25. 25. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 11.10.1998. – 8.11.1998.
  Mjesto održavanja: Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Gliptoteka HAZU, Galerija Studentskog centra, Dvorana MM centra SC, galerija i čitaonica Vladimir Nazor, galerija Arteria, Art Net Club, Klub Gjuro II, BP Club, pothodnik Sopot-Središće, Hrvatski muzej arhitekture HAZU, Galerija Gradska, Klub arhitekata DAZ-a, Salon Galerije Karas
  Kustosice: Iva Matija Bitanga, Jasminka Končić, Ida Mati
  Devet kategorija "Situacije":
  A - slikarstvo, kiparstvo, grafika, objekti, instalacije, urbane intervencije, selektorice Janka Vukmir i Mirna Vodopija
  B - video instalacije, film, eksperimentalni i animirani film, selektori Dalibor Martinis i Ivan Pavić
  C - ilustracija i karikatura, selektori Edvin Salihović i Blaženko Karešin
  D - industrijski i grafički dizajn, dizajn novih medija, selektorica Sandra Križić Roban
  E - arhitektura, selektori Vinko Penezić i Krešimir Rogina
  F - modni dizajn, selektor Tonči Vladislavić
  G - glazba, selektor Sanja Pleša i Berislav Šipuš
  H - kazalište, pokret i ples, performans, dramski, scenski, neverbali, vizualni teatar, multimedijalna zbivanja, happening, selektori Gordana Vnuk i Ivica Buljan
  I - književnost, selektor Branko Čegec
  Natječaj autorske koncepcije japanskog arhiteksta Makoto Sei Watanabea „Solution“

  Nagrade: Grand Prix : Alen Floričić
  A: 1. Tomislav Brajnović, 2. Srećko Strahinja
  B: 1. Lila Draganeva, Lucija Macari, 2. Ivana Marušić
  C: (Strip): 1. Sebastijan Čamagajevac i suradnik Dalibor Talajić, 2. Andrej Rehak
  C: (Ilustracija i karikatura): 1. Iva Višošević, 2. Jakov Jeić
  D: (Grafički i produkt dizajn): 1. Ivana Vučić
  D: (Tehnička izvedba za web stranicu): Ivan Kralević, Andrej Rehak
  E: 1. Lovorka Prpić, 2. Tomislav Perković, Ana Šverko
  F: 1. Tomislava Jerčić, 2. Željka Gradski
  G1: Pun Kufer, The Schizoid Wikler's
  G1: (Jazz ambijentalna glazba): Anna Ghallo
  G2: Sanda Majurec
  H: Neovisni kazališni projekt HODAČ
  I: Ivica Prtenjača
  Posebene nagrade:
  Nagrada Artresor studija autoru iz područja likovnih umjetnosti, dizajna, performansa, proširenih medija: Duško Čikara
  Nagrada AGM za likovnu umjetnost: Ines Krasić
  Nagrada Galerije Vladimir Nazor: Erbosyn Meldebekov
  Nagrada Galerije Matice Hrvatske: Pablo Heguera
  Nagrada međunarodnog arhitektonskog natječaja Solution: 3 jednakovrijedne nagrade: 1. Dalila Perosa, 2. Cristina Diaz Moreno, Efren Ga Grinda, 3. Chantanee Wongkham, Kamonwan Maneetanu, Sutee Vilaschaijaronen, Sanpachai Tippayasawet
  Priznanja: 1. Guillermo Yabguez-Bergantino, 2. Denis Ambruš, Damir Vrban, 3. Taro Matuishi

 26. 26. salon mladih

  Vrijeme održavanja 8.1.2001. – 28.1.2001.
  Mjesto održavanja: peti paviljon Zagrebačkog velesajma
  Likovni postav: Olga Majcen, Sunčica Ostoić
  Nagrade: Alen Floričić, Denis Krašković, Ivan Marušić Klif, Marijan Crtalić

 27. 27. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 1.4.2004. – 30.4.2004.
  Mjesto održavanja: Dom hrvatskih likovnih umjetnika
  Likovni postav: Organizacijski odbor 27. salona (Nikolina Ivezić, Đorđe Jandrić, Paulina Jazvić, Ivana Kancir (tajnica), Mladen Lučić (predsjednik), Krešimir Oremović, Borivoj Popovčak)
  Nagrade: Grand Prix: Alem Korkut
  Tri jednakovrijedne nagrade: Antun Božičević, Karmen Dugeč, Leo Vukelić
  Nagrada Ljevaonice Ujević: Velibor Mačukatin

 28. 28. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 20.6.2006. – 20.7.2006.
  Mjesto održavanja: Dom hrvatskih likovnih umjetnika
  Teorijski tekst Salona (Otvoreni natječaj): Nikica Klobučar sastavio pitanja za ocjenjivački odbor, a u katalogu su objavljeni njihovi odgovori.
  Autorska grupa povjesničara umjetnosti Katapult 6 – „Zagreb 19:00 – Seul 02:00“ - izložba kao integralni dio Salona, odnosno kao njegov neovisni segment.
  Gost Salona: Daniel Brickman s performansom Sequences na otvorenju
  Nagrade: Snježana Ban (Velika nagrada Salona), Ana Hušman, Marko Tadić, Galeb Vekić

 29. 29. salon mladih: Salon revolucije

  Vrijeme održavanja: 4.10.2008. – 26.10.2008.
  Mjesto održavanja: Dom hrvatskih likovnih umjetnika
  Kustosice: Ivana Bago i Antonija Majača
  Asistentice kustosica: Petra Krolo, Ana Kutleša, Jelena Pašić
  Nagrade: nije ih bilo.

 30. 30. salon mladih : Tržište

  Vrijeme održavanja: 12.6.2010. – 3.7.2010.
  Mjesto održavanja: Dom hrvatskih likovnih umjetnika
  Likovni postav: Ivana Gabrić, Neva Lukić
  Popratni projekt "Izvan okvira" autorica Anite Kuharić Smrekar i Martine Vrbanić, koji se prvi put održao na Ekonomskom fakultetu 2008. godine, a zatim i 2010., te je predstavljen na 30. salonu
  Nagrade: Ana Sladetić, Stipan Tadić, Marin Majić

 31. 31. salon mladih: Korekcije

  Vrijeme održavanja: 4.9.2012. - 23.9.2012.
  Mjesto održavanja: Dom hrvatskog društva likovnih umjetnika
  Kustos: Vladimir Čajkovac
  Nagrade: Igor Ruf, OKO

 32. 32. salon mladih

  Vrijeme održavanja: 7.7.2014. – 27.7.2014.
  Mjesto održavanja: Dom hrvatskih likovnih umjetnika (Galerije Prsten i Bačva)
  Kustos i autor predgovora: Feđa Gavrilović
  Nagrade:
  Grand prix: Mitar Matić
  Druga i treća jednakovrijedna nagrada: Fran Makek i Mak Melcher
  Nagrada ljevaonice Ujević: Vojin Hraste
  Posebna pohvala žirija: Vice Tomasović, Josipa Štefanec, Srđan Giovanelli, Morana Manger, Damir Sekulić
  Usporedno Salonu mladih održana je i izložba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu pod nazivom "Venientes 4".

 33. 33. salon mladih : Troškovnik

  Vrijeme održavanja: 10.11.2016. – 11.12.2016.
  Mjesto održavanja: Dom hrvatskih likovnih umjetnika
  Kustosica i autorica predgovora: Martina Miholić i Mia Orsag
  Nagrade:
  HPB Grand prix: Luka Kedžo
  2. HPB nagrada: Marija Plečko i Petra Orbanić
  3. HPB nagrada: Mihael Giba
  HPB Pohvala: Jelena Lovrec, Vanja Babić
  MSU nagrada: Miran Šabić
  Nagrada Iva Vraneković – umjetnik umjetniku: Pavle Pavlović, Mak Melcher
  Posebna pohvala i stipendija: Melita Matović Fligler

 34. 34. salon mladih : Panoptikon

  Vrijeme održavanja: 24.5.2018. - 26.6.2018.
  Mjesto održavanja: Dom hrvatskih likovnih umjetnika
  Kustosica i autorica predgovora: Mirna Raul
  Nagrade:
  HPB Grand Prix: Vladimir Novak
  2. HPB nagrada: Vida Meić
  3. HPB nagrada: Niko Mihaljević
  Pohvala: Nikica Jurković
  MSU nagrada: Vida Meić
  Nagrada Galerije Kranjčar: Jelena Lovrec
  Nagrada Ljevaonice umjetnina Ujević: Josipa Stojanović
  Nagrada Iva Vraneković – umjetnik umjetniku: Marija Matić

 35. 35. salon mladih - Millennial

  Vrijeme održavanja: 21.10.2020. - 03.01.2021.
  Mjesto održavanja: Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Galerija Forum, Galerija Canvas, Galerija Šira, Urania, Ortoforma
  Kustosica i autorica predgovora: Nika Šimičić
  Kustosica i autorica predgovora izložbe Situacija: Anita Ruso
  Nagrade:
  HPB Grand Prix: Ivana Tkalčić
  2. HPB nagrada: Filip Borelli
  3. HPB nagrada: Matej Nišević
  Pohvale: Luana Lojić, Petra Mrša, Lav Paripović
  MSU nagrada: Ivana Pipal
  MMSU nagrada: Vanja Babić
  MLU nagrada: Petra Mrša
  Nagrada GALUM: Denis Butorac
  Nagrada Galerije Kranjčar: Ana Sladetić
  Nagrada Vladimir Dodig Trokut, Iva Vraneković – umjetnici umjetniku: Josip Rončević te tandem Sara Salamon i Hrvoje Spudić
  Nagrada publike: Ivana Pipal

U želji da s vremenom prikupimo sve informacije o prijašnjim Salonima mladih, ukoliko uočite da neki
podatak nedostaje ili je pogrešan, molimo Vas da nas kontaktirate na hdlu@hdlu.hr

Copyright ©  Salon mladih – 2020