SITUACIJA

Lokacija: Galerija Canvas, Palača Vranyczany (HIS), Galerija Forum, Galerija Stančić

Termin: 10.5. – 31.5.

Otvorenje: 10.5. u 18:00 Galerija Canvas, 19:00 Galerija Stančić, 20:00 Palača Vranyczany (HIS), 21:00 Galerija Forum

Kustosica: Nevenka Šarčević

Istovremeno s tematskim izložbenim programom u više izložbenih prostora Zagreba odvija se salonski program Situacija. Riječ je o ravnopravnom programu i to s kontinuitetom, nazvanom po jednom od tradicionalnih koncepata na nizu Salona otkako je osnovan revolucionarne 1968. godine. S obzirom na slobodu teme, njime se nastoji stvoriti uvid u tematske okupacije i kreativne aspiracije, a napose dosege mladih umjetnika uzimajući u obzir različitost pristupa korištenja medija, tehnika i materijala. Budući da nema predviđenog niti isključivo jednog tematskog okvira, dobra je prilika za relevantnu vizuru različitih likovnih i konceptualnih narativa. Uz navedeno, među važnim ciljevima programa ove Situacije predstavljanje je kvalitetnih radova mladih autora/ica, napose onih koji još nisu dobili pozornost stručne i šire javnosti, a onda i stavljanje u korelaciju s nekima koji su se već afirmirali. Time se nastoji stvoriti jedan od mogućih presjeka kreativnih dometa, a s tim u vezi i jedinstven pogled na njihov upliv u recentnoj hrvatskoj likovnoj sceni.

Nevenka Šarčević (Požega, 1987.) doktorandica je povijesti umjetnosti i urednica Art magazina Kontura, aktivna je kao kustosica, prati recentnu likovnu scenu, piše osvrte i likovne kritike te priprema intervjue za stručne časopise i portale. Sudjeluje i na znanstveno-stručnim skupovima s fokusom na povijesno-umjetničke teme. Pet je godina uređivala povijesno-umjetničku radioemisiju čiji je sadržaj objavljen (2019.) u istoimenoj knjizi Bokobran. Članica je studijske sekcije ULUPUH-a i HS AICA-e.

hrCroatian