Artist talk: Marianna Nardini (HR)

ARTIS TALK – Marianna Nardini (HR)

Lokacija: Dom HDLU/Meštrovićev paviljon

Termin: 9.6., 18:00

Ambijentalna instalacija Ekstaza nutrine želi potaknuti na promišljanje procesa fetišizacije i traganje za predmetom žudnje koji su sastavni dio našeg habitusa i habitata. Oblikujemo li mi naše fantazije ili one oblikuju nas? Koja je njihova dinamika funkcioniranja? Kojeg su one oblika? Kako izgleda njihovo vrelo, njihova suština?

hrCroatian