Artist talk: FaceOrFactory (SI)

ARTIST TALK – FaceOrFactory (SI)

Lokacija: Dom HDLU/Meštrovićev paviljon

Termin: 28.4., 18:00

FaceOrFactory je istraživačka umjetnička platforma koja ispituje strukturu i funkciju (ljudskog) lica u suvremenom društvu. Na koji način industrija kozmetičke i plastične kirurgije, povijest (auto)portretiranja, digitalni nadzor i biometrijski arhivi, biohakiranje i siva ekonomija genetskog materijala, queer teorija i queer prakse oblikuju lice kao teritorij odnosa moći i političkog diskursa?    

hrCroatian